Biuro rachunkowe Monika Zielińska


Go to content

Cennik


Opłaty miesięczne za usługi dotyczące:Prowadzenie ksiąg handlowych
Składnik Cena netto Uwagi
opłata podstawowa 500,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie ksiąg 3,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy oraz 1 operację na wyciągu bankowym
w walucie obcej
opłata za prowadzenie ksiąg 1,50 zł cena jednostkowa za 1 operację na wyciągu bankowym, dowód KP lub KW
opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego 5,00 zł cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami
roczne sprawozdanie finansowe 1000,00 zł zeznanie podatkowe roczne wraz
z protokołami i uchwałami zatwierdzającymi do złożenia w KRS

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Składnik Cena netto Uwagi
opłata podstawowa 100,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie ksiąg 1,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy
w walucie polskiej
opłata za prowadzenie ksiąg 3,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy
w walucie obcej
opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego 3,00 zł cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami
roczne zeznanie podatkowe 40,00 zł zeznanie podatkowe roczne łączone
z dochodami z innych źródeł
i zastosowaniem ulg

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
Składnik Cena netto Uwagi
opłata podstawowa 70,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie ksiąg 0,50 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy
w walucie polskiej
opłata za prowadzenie ksiąg 2,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy
w walucie obcej
roczne zeznanie podatkowe 25,00 zł zeznanie podatkowe roczne łączone
z dochodami z innych źródeł
i zastosowaniem ulg

Prowadzenie karty podatkowej
Składnik Cena netto Uwagi
opłata podstawowa 30,00 zł opłata zryczałtowana

Prowadzenie rejestrów VAT
Składnik Cena netto Uwagi
opłata podstawowa 50,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie rejestru 1,00 zł cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie polskiej
opłata za prowadzenie rejestru 3,00 zł cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie obcej
opłata za deklarację
VAT-UE
20,00 zł cena jednostkowa za deklarację
opłata za deklarację INTRASTAT 30,00 zł cena jednostkowa za deklarację

Prowadzenie kadr i ZUS
Składnik Cena netto Uwagi
opłata kadrowa 30,00 zł opłata zryczałtowana za 1 pracownika
opłata kadrowa 15,00 zł opłata zryczałtowana za 1 pracodawcę
opłata za prowadzenie ZUS przedsiębiorcy 15,00 zł opłata zryczałtowana za prowadzenie spraw związanych z ZUS
opłata za dodatkowe zaświadczenia na żądanie pracownika 5,00 zł cena za 1 zaświadczenie

Opłaty dodatkowe
Składnik Cena netto Uwagi
Wysłanie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy do kontrahentów 10,00 zł cena zawiera opłatę pocztową i kopertę (dotyczy m. in. wysyłania not korygujących, próśb o duplikaty)
składanie wniosku
o niezaleganiu
20,00 zł w przypadku urzędu skarbowego dodatkowo opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21,00 zł + 2,00 prowizja bankowa
analiza finansowa, wnioski kredytowe 200,00 ÷ 2000,00 zł w zależności od złożoności i zakresu opracowania
opracowanie inne finansowo-księgowe oraz opracowanie interpretacja przepisów podatkowych od 200,00 zł
archiwizacja dokumentów 20,00 zł cena za jeden segregator/rok - powyżej 2 lat
wypełnienie wniosków rejestracyjnych (Urząd Miejski, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy) 20,00 zł cena za 1 wniosek (w przypadku Klienta związanego umową z biurem - wymienione czynności gratis)
wypełnienie wniosków rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego 200,00 zł (w przypadku Klienta związanego umową
z biurem - cena za wymienione czynności = 80,00 zł)
opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów,
statutów i in.
50,00 ÷ 500,00 zł w zależności od rodzaju dokumentu i jego złożoności

Opłaty dodatkowe za nieterminowość w dostarczaniu dokumentów
Składnik Cena netto Uwagi
Po 15 dniu następnego miesiąca 50% wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 18 dniu następnego miesiąca 90% wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 20 dniu następnego miesiąca 120% wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 23 dniu następnego miesiąca 200% cena zawiera konieczne korekty z powodu niedostarczenia dokumentów w terminie; wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.

 

UWAGA!

Z każdą firmą istnieje możliwość negocjowania i ustalania cen indywidualnych w związku z różnorodnością prowadzonych działań gospodarczych !

Kontakt

Monika Zielińska
ul. Leśna 11
Wołczkowo
72-003 Dobra
tel. +48 509 054 222

Strona główna | Oferta | Cennik | Promocja | To może się przydać | Kontakt | Site Map


aktualizacja 06.08.2013 | m.zielinska@biurozielinska.eu

Back to content | Back to main menu