Biuro rachunkowe Monika Zielińska


Go to content

Oferta


PIT-y, zeznania roczne wraz z możliwością przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego

Organizacje Pożytku Publicznego
(Kliknij obrazek 1%, żeby zobaczyć listę organizacji uprawnionych
do otrzymania 1%).
Zapewniamy indywidualne podejscie do każdego Klienta.

Ksiegowość:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie Ksiażki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • Sporządzanie planów amortyzacji
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowanie Polityki Rachunkowości
 • Sporządzanie bilansów
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji

Kadry i płace:

 • Obsługa rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie informacji dotyczacych wynagrodzeń na potrzeby urzedu skarbowego
  (PIT-11, PIT-4R)
 • Sporządzanie dokumentów, dotyczacych nawiazywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie akt
 • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbednej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu swiadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • Szkolenia BHP
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA

Pozostałe:

 • Pomoc przy wyborze formy opodatkowania oraz rejestracja nowo powstałych firm
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami i innymi instytucjami
 • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego

Kontakt

Monika Zielińska
ul. Leśna 11
Wołczkowo
72-003 Dobra
tel. +48 509 054 222

Strona główna | Oferta | Cennik | Promocja | To może się przydać | Kontakt | Site Map


aktualizacja 06.08.2013 | m.zielinska@biurozielinska.eu

Back to content | Back to main menu